Posted in On the Path

Ci Yun Repent Master’s Pure Land Verse part 2

All hardships in freedom erase.                                             長.                         Zhong Zui Xia Mie Shan Gen Zeng Zhang

If facing life’s end. Self knows time reached.                                                终。至。                        Ruo Lin Ming Zhong Zi Zhi Shi Zhi

Body no illness or suffering. Mind no greed or love.                                     苦。戀。                        Shen Wu Bin Ku Xin Bu Tan Lian

Intention not confused. If enter meditaiton settled.                                        倒。定。                        Yi Bu Dian Dao Ru Ru Chan Ding

Buddha reaches sage assembly. Hands hold a gold platform.                     眾。臺。                         Fo Ji Sheng Zhong Shou Zhi Jin Tai

Come meet accept me. in one chant moment.                                               我。 頃。                        Lai Ying Jie Wo Yu Yi Nian Ching ¥

Birth in Greatest Joy country. Flower opens to see a Buddha.                      極樂國。佛。                          Sheng Ji Lo Guo Hua Kai Jian Fo

Immediately hear Buddha vehicle. Completely opens Buddha Wisdom.     乘。慧。                           Ji Wen Fo Sheng Dun Kai Fo Hui

Covers sentient beings. Fulfill Bodhi wishes.                                                  生。願。                           Guang Du Zhong Sheng Man Pu Ti Yuan

Ten directions, 3 worlds, all Buddhas.                                                            佛。                                    Shi Fang San Shi Yi Qie Fo

All Bodhisattvas, great beings. Great wisdom perfection.                             蕯。摩密。      Yi Qie Pu Sa Mo He Sa Mo He Bo Re Bo Lo Mi

 

Advertisements

Author:

I am a Bhikshuni ordained in Mahayana Chinese Buddhist tradition. I'm currently translating Vinaya sutras from the Chinese Mahayana Tripitaka.